Na czym polega kredyt hipoteczny?

Na czym polega kredyt hipoteczny?

Własny dom wolnostojący lub mieszkanie w bloku to cel, do którego dąży większość młodych osób, które po opuszczeniu rodzinnego gniazda zderzyły się z rzeczywistością. Niewiele osób w młodym wieku dysponuje pieniędzmi, które pozwoliłyby na zakup nieruchomości. Naprzeciw takim obywatelom od lat wychodzą banki, oferując kredyt hipoteczny. Na czym dokładnie polega i jak go uzyskać? Na te pytania odpowiedź znajdziesz w poniższym tekście.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Mechanizm zwykłej pożyczki jest prosty: bank ocenia zdolność kredytową, na podstawie której przyznaje kredytobiorcy pożyczkę na dowolny cel, a gdy ten nie wywiązuje się ze spłacania rat, bank wysyła ponaglenia, wpisuje dłużnika do Biura Informacji Kredytowej, a następnie do gry wkracza komornik, który zabiera część wynagrodzenia, mieszkanie, a także wartościowe sprzęty – wszystko, aby odzyskać niespłacone pieniądze.

W przypadku kredytu hipotecznego sytuacja wygląda trochę inaczej. Jest to długoterminowy kredyt, który zabezpiecza się hipoteką. Powstaje ona z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej i stanowi ograniczone prawo rzeczowe wierzyciela do nieruchomości, jeśli kredytobiorca przestanie spłacać zadłużenie. W przeciwieństwie to zwykłego kredytu hipoteczny można wziąć tylko na ściśle określony cel: remont domu lub mieszkania, zakup nieruchomości, budowę domu lub zakup działki budowalnej. Standardowy okres kredytowania wynosi 30 lat, większość banków za górną granicę uznaje 70 lat – jest to ściśle związane z wiekiem kredytobiorcy.

Czym jest kredyt hipoteczny?
Czym jest kredyt hipoteczny?

Niespłacony kredyt hipoteczny. Co teraz?

W przypadku chwilowego niewywiązania się z terminowej spłaty rat kredytu hipotecznego można negocjować z bankiem warunki umowy. Rozwiązaniem jest też sprzedaż nieruchomości, na którą dłużnik ma kilka miesięcy. W przypadku, gdy kredytobiorca ani nie spłacił kredytu, ani nie sprzedał obarczonego hipoteką mieszkania, rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne. Na drodze licytacji komorniczej bank dokonuje sprzedaży nieruchomości. Od uzyskanej ceny odejmuje się koszty sądowe oraz wartość zadłużenia, która stanowi należność banku. Pozostałą kwotę zwraca się kredytobiorcy. 

Jak uzyskać kredyt hipoteczny?

Zdarza się, że osoby, które mogą pochwalić się wysokim miesięcznym dochodem, posiadają gorszą zdolność kredytową, niż osoby zarabiające najniższą krajową. Jak to możliwe? Aby dostać kredyt hipoteczny, należy spełnić kilka warunków. Pod uwagę brane są miesięczne dochody, wydatki, forma zatrudnienia, istniejące zobowiązania kredytowe, historia kredytobiorcy, ilość osób na utrzymaniu, wysokość wkładu własnego, a także dane na temat nieruchomości, która ma zostać obarczona hipoteką. Idealnym kredytobiorcą jest osoba, która pracuje na umowie o pracę, którą podpisano z nią na czas nieokreślony, ma wysokie dochody, niewiele osób na utrzymaniu, nie posiada innych aktywnych kredytów, a spłata poprzednich zobowiązań była zawsze dokonywana terminowo. Istotny jest także rodzaj nieruchomości. Jeśli dom oceniony zostanie na trudny do ewentualnej sprzedaży np. ze względu na lokalizację lub wykorzystane materiały, może to negatywnie wpłynąć na decyzję banku o przyznaniu kredytu.

Odwrócony kredyt hipoteczny

Na rynku dostępny jest produkt o nazwie odwrócony kredyt hipoteczny. Może być to świetne rozwiązanie dla osób starszych, które posiadają na własność nieruchomość, ale brakuje im zasobów, aby prowadzić godne życie na emeryturze. Wówczas bank podpisuje z taką osobą umowę, wedle której zobowiązuje się wypłacać jej pieniądze w ratach, a w zamian za to po jej śmierci bank przejmuje nieruchomość. W trakcie trwania umowy należy zadbać, aby dom utrzymywany był  dobrym stanie. Jeśli pojawią się spadkobiercy, chcący odzyskać nieruchomość, mają oni prawo do jej wykupienia.