Jak długo może trwać zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów – ile trwa i czy można go ominąć?

Zgodnie z art. 39 Kodeksu Karnego zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych. Jego zasądzenie ma na celu pośrednio zwiększyć bezpieczeństwo na drodze poprzez wyeliminowanie z ruchu kierowców stwarzających zagrożenie. Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w przypadku gdy, kierujący pojazdem był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających, nie zastosował się do poleceń służb publicznych, prowadził pojazd po wygaśnięciu uprawnień lub zbiegł z miejsca zdarzenia po spowodowaniu katastrofy w ruchu lądowym.

Jak długo może trwać zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów może trwać od 6 miesięcy do 15 lat, w zależności od tego, czy doszło do wykroczenia, czy do przestępstwa. W wyjątkowych sytuacjach sąd możesz orzec o dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów. Dzieje się tak w przypadku, gdy kierowca w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek, którego następstwem była śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała jednego z uczestników zdarzenia. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów może być także zasądzony w przypadku osoby, która została ponownie skazana za prowadzenie pojazdu w określonych warunkach.  

Czy zakaz obejmuje jazdę na rowerze?

Zakaz prowadzenia pojazdów dotyczy urządzeń mechanicznych. Rower natomiast do nich nie należy, zatem osoba, w sprawie której zastosowano jeden ze środków karnych, może jeździć na rowerze. Warto również zaznaczyć, że w świetle panujących przepisów prawa osoba, która poruszała się rowerem w stanie nietrzeźwości, nie zostanie pozbawiona swojego prawa jazdy, nie otrzyma także punktów karnych. Jazda na rowerze w stanie nietrzeźwości jest jednak zakazana, dlatego na kierującego zostanie nałożony mandat, który jak wynika z zaostrzonych przepisów, może wynieść nawet 2500 zł.

Jak długo może trwać zakaz prowadzenia pojazdów?
Jak długo może trwać zakaz prowadzenia pojazdów?

Czy zakaz prowadzenia pojazdów można skrócić?

Skrócenie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe, o ile oczywiście spełnione zostaną pewne przesłanki. Przede wszystkim musi upłynąć połowa zasądzonego okresu (nie mniej niż rok). Jeśli sąd uzna, że osoba objęta zakazem, nie stwarza już zagrożenia na drodze, prowadzi ustabilizowane życie i na przykład podjęła terapię uzależnień, może zmienić orzeczenie. Polega to na tym, że kierowcy przywraca się uprawnienia do prowadzenia pojazdów, ale tylko takich, które wyposażono w blokadę alkoholową.  Możliwość skrócenia zakazu dotyczy także osób, wobec których zasądzono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – mogą się o to ubiegać osoby, którym upłynęło minimum 15 lat od odebrania uprawnień.

Zakaz prowadzenia pojazdów a ponowne zdawanie egzaminu na prawo jazdy

Istnieje sytuacja, w której kierowca, który zechce wsiąść za kółko po upływie okresu zakazu, nie będzie musiał ponownie zdawać państwowego egzaminu. Mowa tu o osobach, wobec których orzeczono zakaz trwający mniej niż rok. Jeśli zatem odebrano Ci uprawnienia na 6 lub 12 miesięcy, po ich upływie możesz ponownie wyjechać na drogi. Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji w formie egzaminu państwowego będzie niezbędne w przypadku osób, które były pozbawione prawa jazdy na ponad rok.