Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Zgodnie z ustawą z sierpnia 1997 r. rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna, która posiada uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości, czyli dokonywania ich wyceny, a następnie przedstawienia jej w postaci operatu szacunkowego. Sprawdź, jak zostać rzeczoznawcą majątkowym oraz co należy do jego obowiązków.

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Warto zaznaczyć, że tytuł rzeczoznawcy majątkowego jest chroniony prawnie. Oznacza to, że do wyceny nieruchomości należy uzyskać uprawnienia. W przeciwnym razie za prowadzenie takiej działalności grozi grzywna w wysokości nawet 50 tysięcy złotych. Rejestr uprawnionych rzeczoznawców, prowadzony przez Ministra Rozwoju i Technologii, jest publicznie dostępny.

Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba, która spełnia szereg wymagań. Nie może być ona karana m.in. za przestępstwo skarbowe lub za naruszenia wobec wymiaru sprawiedliwości i wiarygodności dokumentów. Musi posiadać wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, odbyć praktykę lub posiadać doświadczenie zawodowe, przejść postępowanie kwalifikacyjne oraz zdać egzamin.

Będąc rzeczoznawcą, należy nieustannie aktualizować swoją wiedzę. Rekomenduje się w tym celu korzystanie ze specjalistycznych kursów doszkalających dotyczących nieruchomości, ich sprzedaży i audytów. Szeroką ofertę szkoleń znajdziesz tutaj: https://sbm-szkolenia.pl. Zmieniające się prawo wymaga bowiem od przedstawicieli tego zawodu podążania za nowelizacją przepisów. Ponadto, doskonalenie posiadanych kwalifikacji uznawane jest za obowiązek. Z tego powodu, kursy kierowane do uprawnionych rzeczoznawców, których celem jest aktualizacja swoich zasobów wiedzy, cieszą się ogromną popularnością.

Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Przedstawiciel elitarnego grona rzeczoznawców odpowiedzialny jest za sporządzanie opracowań i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości, efektywności inwestowania w ten sektor, określania wartości nieruchomości na potrzeby inwestora, a także wyceny nieruchomości, które w rozumieniu ustawy o rachunkowości, stanowią środki trwałe. Rzeczoznawca majątkowy w oparciu o ocenę stanu technicznego nieruchomości oraz analizę rynkową może wycenić majątek zarówno w celu jego sprzedaży, jak i wzięcia kredytu hipotecznego. Z jego usług korzystają także małżeństwa podczas rozwodu lub rodziny, które dzielą się odziedziczonym majątkiem. Choć nie wszyscy decydują się na usługi rzeczoznawcy, to jego udział stanowi gwarancję uczciwości transakcji i bezstronną opinię osoby trzeciej.