Czy sąd może odmówić udzielenia rozwodu?

Czy sąd może odmówić udzielenia rozwodu?

Z danych statystycznych wynika, że coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. W pierwszym kwartale 2022 roku powstało prawie 20 tysięcy pozwów rozwodowych. Okres pandemii, choć negatywnie wpłynął na wiele małżeństw, to uszczuplił także portfele, dlatego niektórzy odkładają wizytę w sądzie ze względu na związane z nią koszty. Ci, którzy zdecydowali się wnieść pozew rozwodowy, musieli go odpowiednio uzasadnić. Sprawdź, jakie okoliczności mogą przyczynić się do tego, że sąd odmówi udzielenia rozwodu.

Najczęstsze powody rozwodów

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego najczęstszą przyczyną wznoszenia o rozwój jest niezgodność charakterów. Co piąte małżeństwo kończy się ze względu na zdradę jednego z partnerów. Na trzecim miejscu wśród winowajców plasuje się alkohol, a dokładnie jego nadużycie. Wśród istotnych przyczyn rozpadu małżeństwa wyróżnia się także nieporozumienia na tle finansowym, które odpowiadają za 8% rozwodów i negatywny stosunek do innych członków rodziny (6%). Uzasadnieniem pozwu rozwodowego bywa także różnica światopoglądowa, trudności mieszkaniowe czy niedopasowanie pod względem seksualnym.

Trzy sytuacje, w których rozwodu nie będzie

Dobro małoletnich dzieci

Wydanie dzieci na świat wiąże się z odpowiedzialnością za powołaną do życia istotę. Rodzice zobligowani są do tego, aby dbać o dobro dziecka. Jeśli sąd uzna, że rozwód może zaburzyć życie dziecka na tyle, że jego potrzeby emocjonalne nie zostaną zaspokojone, to go nie udzieli. Dobro dziecka jest bowiem rozumiane jako jego komfort emocjonalny. Nie bez znaczenia jest też wiek potomstwa – im młodsze, tym gorzej dla chcących uzyskać rozwód małżonków. Rozwód wiąże się często z osłabieniem więzi z jednym z rodziców, a to może negatywnie wpłynąć na prawidłowy rozwój dziecka.

Współżycie społeczne

Zasady współżycia społecznego to pewien zbiór wskazówek moralnych i etycznych. Nie jest to format uznany prawnie, ale zawarte w nim wartości mają tworzyć społeczeństwo odpowiedzialne. W sytuacji, gdy rozwód może okazać się silnie krzywdzący dla jednej ze stron, sąd może go nie udzielić. Mowa tu o sytuacji, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory i wymaga opieki, wówczas pozostanie w związku, jest zalecane ze względów etycznych.

Trzy sytuacje, w których rozwodu nie będzie

Gdy rozwodu żąda winny

Trzecim wyjątkiem, gdy sąd może odmówić udzielenia rozwodu, jest sytuacja, gdy żąda go winna strona. Dla wielu jest to dość kontrowersyjne, ale jeśli zdradzony małżonek zechce wybaczyć błąd żonie lub mężowi, to sąd nie udzieli rozwodu, dając małżeństwu szansę na naprawę relacji i przetrwanie. Podobny werdykt może być w sytuacji, gdy osoba uzależniona od alkoholu zechce się rozwieść, a małżonek będzie gotów wspierać go w walce z nałogiem. Wyjątek ten nie dotyczy jednak okoliczności, w których istnieje podejrzenie, że niewinny małżonek chce pozostać w małżeństwie, aby dokonać zemsty.

Co powiedzieć podczas rozprawy, aby uniknąć rozwodu?

Zgodnie z omówionymi powyżej trzema przypadkami, w związku z którymi sąd może nie zgodzić się na rozwód, wielu zastanawia się, jak zaprezentować się w sądzie, aby ten nie przychylił się do pozwu. Pierwszym sposobem jest udowodnienie przed sądem, że problemy, z którymi się borykacie, są jedynie tymczasowe, a więź małżeńska nadal trwa. W tym celu należy udowodnić, że uczucie nie przeminęło, a ponadto dochodzi do pożycia fizycznego. Ten argument łatwo jednak obali druga strona. Pozostaje jeszcze powołanie się na zasady współżycia społecznego i okoliczności religijne. Zdarzało się już bowiem, że sądy oddalały pozwy, gdy strona, która nie chciała rozwodu, powoływała się na kwestię wiary. Można także spróbować swoich sił udowadniając, że to małżonek ponosi pełną odpowiedzialność za problemy w małżeństwie, a Ty chcesz dać mu szansę na naprawę relacji. Próby pozostania w małżeństwie mimo sprzeciwu drugiej strony nie są łatwe. Warto wówczas zastanowić się, czy życie z osobą, która pragnęła rozstania jest dobrym wyborem.